Συστήματα Υαλοπετασμάτων

Αρχική/Συστήματα Υαλοπετασμάτων
  • Το Albio R50 είναι ένα σύστημα υαλοπετάσματος υψηλών επιδόσεων, το οποίο διατίθεται σε δύο εκδόσεις (τύπο standard με πλάκα πιέσεως και structural glazing). Και οι 2 εφαρμογές προσφέρουν διαχρονικό σχεδιασμό και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών για κάθετες όψεις και αίθρια κτιρίων.
    Παρέχει ευκολία στην κατασκευή, καθώς και επιλογές στα εξωτερικά διακοσμητικά καπάκια. Με πλάτος διατομών 50m, επιτρέπει χρήση υαλοπινάκων και πάνελ πάχους 4mm έως 50mm. Το σύστημα μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο εύρος στατικών απαιτήσεων και διαθέτει βασικές κολώνες με δυνατότητα κάλυψης ροπών αδρανείας από 6,7 έως 1115,8cm4. Για περιπτώσεις με υψηλότερες στατικές ανάγκες, το σύστημα Albio R50, διαθέτει κατάλληλα προφίλ ενίσχυσης κολώνας, τα οποία μπορούν να προσδώσουν ακόμα μεγαλύτερη ακαμψία έως και 1351cm4.
  • Η σειρά Albio 130 συμβατικού υαλοπετάσματος διαθέτει διαχρονικό σχεδιασμό και δυνατότητα πολλαπλών εφαρμογών στις σύγχρονες κατασκευές. Παρέχει ευκολία στην κατασκευή καθώς και επιλογές στα εξωτερικά διακοσμητικά καπάκια. Με πλάτος 50mm, επιτρέπει χρήση υαλοπίνακα από 6 έως 36mm. Το σύστημα διαθέτει βασικές κολώνες με δυνατότητα κάλυψης ροπών αδράνειας από 60 έως 820 cm.
    Εφαρμογές: Όλες οι εφαρμογές υαλοπετάσματος & κατασκευές αίθριων
  • Κορυφαίο σύστημα κυψελωτού υαλοπετάσματος που δημιουργεί σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων. Βασικό χαρακτηριστικό της σειράς αποτελεί η στήριξη των πλαισίων των υαλοπινάκων χωρίς αντικρίσματα στα οριζόντια στοιχεία. Η προέκταση των πλαισίων πραγματοποιείται με την τοποθέτηση μίας λαβής στο προβαλλόμενο παράθυρο ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής εύκολα και χωρίς επιπλέον κόστος.
    Εφαρμογές: Όλες οι εφαρμογές σε όψεις κτιρίων με σκοτία 12mm μεταξύ των πλαισίων.